Pengurus Pusat PWGT menghadiri undangan Organisasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak sehubungan dengan pentingnya Akte Kelahiran.